Hotararea Guvernului nr. 1222 din 14 octombrie 2003

HOTARARE Nr. 1222 din 14 octombrie 2003


privind trecerea unui teren aflat in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Braila si trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braila a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 28 octombrie 2003

 

In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba trecerea unui teren, situat in municipiul Braila, din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Braila si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila", identificat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2
Se aproba trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braila a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila".
Art. 3
Se aproba trecerea tuturor bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si se afla in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" in proprietatea publica a municipiului Braila si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila".
Art. 4
In Zona Libera Braila se mentine regimul de zona libera prevazut de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile ulterioare.
Art. 5
Predarea-preluarea terenului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
p. Ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat

p. Ministrul delegat
pentru administratia publica,
Ilie Stefan,
secretar de stat

Ministrul transporturilor,
constructiilor si turismului,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care trece din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Braila si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila"
______________________________________________________________________________
Adresa Persoana Persoana juridica Caracteristicile tehnice ale
terenului juridica de la care se terenului care se transmite
care se la care se transmite terenul
transmite transmite
terenul
______________________________________________________________________________
Intravilanul Statul roman Municipiul Braila, - Perimetrul I in suprafata de
municipiului in administrarea 67,8 ha; nr. MFP - 40378;
Braila, Regiei Autonome cod de clasificare - 8.22.01
judetul Braila "Administratia - Perimetrul II in suprafata de
Zonei Libere 34,3 ha; nr. MFP - 40392;
Braila" cod de clasificare - 8.29.06
- Perimetrul III in suprafata
de 8,3 ha; nr. MFP - 40393;
cod de clasificare - 8.29.06
Suprafata totala = 110,4 ha
______________________________________________________________________________

 

facebook_page_plugin
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd